Dokument info och länkar

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Dokument, info och länkar

Prislista Easyfloat
bryggor och flottar

Prislista EasyFloat 2017

Manual muddringspump

Manual Honda GSV190

Manual Briggs & Stratton

Reparations instruktion

Reservdelslista

Tips om flotte och pump
Broschyr bryggor och flottar

Artikel Ålandstidningen

Artikel Nya Åland

 Muddra själv broschyr

Muddra själv ur Båthuset

Artikel 2 Nya Åland

Bygga båthus

SAF SMART STOP

[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1484243961051{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;padding: 10px !important;background-color: #f2f2f2 !important;}”]

Tekniska data

Motor Briggs & Stratton Professional Series 5 hp
Pump Max uppfordringshöjd Hmax 25 m
Max kapacitet Qmax 1 000 l/min
Anslutning för slang 2 1/2”
Axeln är kullagrad och löper i oljebad, mekanisk plantätning skyddar mot inträngande vätska och slam

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css_animation=”none”]

Regler för muddring

Reglerna i Sverige

Klicka här för att se sökresultat för aktuella regler

När det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas av muddring så behövs varken tillstånd från mark- och miljödomstolen eller anmälan till länsstyrelsen. (Enl kapitel 11, paragraf 12 i miljöbalken).

På Åland gäller följande

I januari 2007 infördes nya bestämmelser om anmälningsplikt för muddringsarbeten samt om hantering av jord- och muddermassor. Bestämmelserna gör det möjligt att utan anmälan eller tillståndsprövning genomföra muddringsarbeten upp till 50 m3. En förutsättning är dock att muddermassorna tas upp över högsta högvattennivå eller annars placeras så att de inte kan spridas i eller till vattenområde.

För att undvika övergödning kräver all deponering av muddermassor i vattenområde även i fortsättningen prövning. Bestämmelserna säger också vad man får göra med massor som innehåller förorenande ämnen.

Den som låter utföra muddringen ansvarar också för att massorna används eller tas om hand på rätt sätt. En förutsättning för utförande av muddringsarbeten är att man har rätt till de berörda vattenområdena. Är man oense med vattenägaren kan man få saken prövad av tillståndsmyndigheten.

Se närmare här: Att tänka på inför muddring

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]